Öğrenci

Çi̇ft Anadal - Yandal Programina Başvuru Formu

Di̇ploma Eki̇ Başvuru Formu

Öğrenci̇ İkamet Adresi̇ Beyan Formu

Katki Payi İade Formu

Kayit Dondurma Başvuru Formu

Kayit Si̇ldi̇rme Başvuru Formu

Mazeret Sinavi Başvuru Formu

Muafi̇yet Başvuru Formu

Sinav Sonucuna İti̇raz Başvuru Formu

Mezuni̇yete Üç Ders Sinavi Başvuru Formu


KİMLİK İŞLEMLERİ

Okulumuzu yeni kazanan öğrencilerimizin kimlikleri kayıt sırasında verilmektedir. Okulumuzda öğrenimini devam ettiren öğrencilerimiz ise her sene Eğitim – Öğretim yılı başında kayıt yenileme işlemini yaptırdıktan sonra öğrenci kimliğinin arka yüzünde bulunan ilgili bölüme kayıt yenileme yaptığı yıla ait bandrolü yapıştırılarak öğrenci kimliğinin geçerliliğini devam ettirmektedir.


Öğrenci Kimliği Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

1- Basın İlân Kurumu aracılığıyla Resmi İlân ve reklam yayınlama hakkına haiz gazetelerden herhangi birisine verilen kimlik zayii ilanı (ilanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),

2- T.Halk Bankası İ.Ü Strateji Daire Başkanlığı” 0820-06200222’’no’lu hesaba 20 TL. (Yirmi türk lirası) yatırılması ve banka makbuzu (açıklamaya muhakkak öğrenci adı-soyadı ve kimlik ücreti diye yazılmalıdır.),

3- İki Adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmez.)

Tüm bu evrakların Öğrenci Bürosu’na teslim edilmesi gerekmektedir.


PASO İŞLEMLERİ

Paso (İ.E.T.T.kartı) Almak İçin Gerekli İşlemler;Öğrencilere Öğrenci Bürosu tarafından gerekli evraklar ilânla duyurulur.


Paso (İ.E.T.T kartı ) Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

1) Türkiye çapında okunan gazetelerden herhangi birisine verilen paso zayii ilanı (İlanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),

2) İ.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan dilekçe,
3) 1 Adet vesikalık fotoğraf,

Tüm bu evraklarla Öğrenci Bürosuna müracaat edildiğinde Paso Zayii belgesi alınarak İ.E.T.T.’ye Başvurulacaktır.


DİPLOMA İŞLEMLERİ
Mezun olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Öğrenci Bürosu’na en geç 1 ay (30 gün) içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini (TC. Kimlik No.lu)

2- Öğrenci kimliği*

Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerimiz için de diplomalarının düzenlenmesinde T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdan sureti, bu yoksa T.C. Kimlik Numaralarını belirten bir dilekçe ile Okulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.Diploma Kaybedilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler;
Diplomasını kaybeden öğrenciye aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenci bürosuna başvuruda bulunması gerekir.

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu ve Noter tasdikli)

b) Tirajı büyük 1 gazete ilanı
c) Dilekçe


DİPLOMA TESLİMİ;

İstanbul Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri İle Diploma Ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge de yer alan;
Diplomaların teslimi
Madde 13 – (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 23/05/2013 tarihli, 5 sayılı toplantısı/2.md.) Diplomanın ilgiliye verilmesinden önce, geçici nitelikteki mezuniyet belgesi kendisinden geri alınır.
Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir…hükmü uyarınca, diplomasını almaya gelecek mezunlarımızın geçici mezuniyet belgelerini yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrenci İşleri Bürosu: 0 212 440 00 00 (santral) - 0212 440 03 61

Dahili Numaralar: 14027 - 14028

Öğrenci İşleri Bürosu Faks: 0 212 440 03 65

E-posta Adresi: adalet_myo@istanbul.edu.tr