Meslek Yüksekokulumuz

Adalet

1970’li yılların sonlarına doğru, Adalet Bakanlığı bazı kuruluşların temsilcileri ile yaptığı ön temasların sonucunda, gördüğü lüzum üzerine Hukuk Fakültelerinin bulunduğu illerde ve bu fakültelere bağlı olarak Adalet Meslek Yüksek Okulu isminde okulların açılması için girişimde bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına, Bakanlık Kanunlar Planlama Araştırma Genel Müdürlüğünce gönderilen 15 Mayıs 1978 tarih ve 210 sayılı yazıda bu yüksekokulların kuruluş amacı;

“….cezaevleri, icra daireleri ve mahkeme kalemlerinde görev yapacak elemanları günün koşullarına göre eğitmek ve hazırlamak ve hizmetin süratle yapılmasını sağlamak”

olarak belirtilmiştir.

Adalet Bakanlığının bu girişimini İ.Ü.Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu olumlu karşılayarak Fakülteye bağlı böyle bir yüksekokulun açılmasını yerinde görmüş ve Adalet Meslek Yüksekokulu kurulmasına dair vermiş olduğu karar gerekli hukuki prosedürden geçirilerek kesinleşmiştir. Bu işlemi takiben Adalet Meslek Yüksekokulunun Kuruluş Yönetmeliği hazırlanmış, İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edilerek 6 Nisan 1979 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kuruluş Yönetmeliğinin yayımlanmasından hemen sonra ise Yüksekokul Öğretim ve Sınav Yönetmeliği de aynı prosedürden geçirilerek 19 Kasım 1979 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylelikle, Yüksekokulumuz 17 Aralık 1979 tarihinde eğitim – öğretim hayatına başlamıştır.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Yine Adalet Bakanlığının teşviki ile açılan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlanmış olan ikinci programımızdır. Bu sayede Adalet Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde istihdam edilecek mesleğin eğitimini alarak mesleki yeterlilik kazanmış nitelikli ara eleman yetiştirilmesine çalışılmaktadır.

Vizyonumuz

Hukuk ve adalet alanlarında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştiren, akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından öncelikli tercih edilen, bir program olmaktır.


Misyonumuz

Toplumun tüm kesimlerinin yararına bilgi üreterek ülke çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlüklerin savunucusu, toplumsal duyarlılığı yüksek, yetkin Adalet Personeli yetiştirmektir.Ülkemizde ilk açılan Adalet Meslek Yüksekokullarından biri olarak 1979 yılında öğretime başlayan okulumuz, 2014-2015 öğretim yılından bu yana, aslına uygun olarak inşa edilmiş yeni binasında hizmetini sürdürmektedir. Kartpostallık bir binada, ülkemizin başta adalet teşkilatı olmak üzere, özel ve kamu kesiminde, nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayan öğrencilerin bir kısmını yetiştirme imkânını bize sağlayan herkese müteşekkirim.

 Binamızın yeniden yapılması sürecinde orada-burada öğretim hizmetini zor şartlar altında sürdüren okulumuz, bugün, İstanbul Üniversitesi adına layık bir binada, daha heyecanla, coşkuyla, birlik ve bütünlük içinde faaliyetini sürdürmektedir.

Bu sembol bina, İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokuluna ayrı bir kimlik ve şahsiyet kazandırmış, onun müesseseleşmesine ciddi bir katkı sunmuştur. Kısaca bu bina Yüksekokulumuzun alamet-i farikasıdır ve onun bayrağı olmuştur.

Bu sebeplerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, herkesin, bu binaya, layık olduğu ihtimamı göstereceğinden kuşku duymuyorum.

2014-2015 öğretim yılında kapsamlı bir müfredat değişikliği yaparak Adalet bölümümüzü, tabiri caizse, günümüz şartlarına uyarladık ve 2017-2018 yılında da, bu tarihe kadar, tek programlı olarak öğretimine devam eden okulumuza, Adalet Bakanlığının da teşvikiyle Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programını da ekledik.

Yaptığımız kapsamlı müfredat değişikliğinden bir örnek verecek olursak, Hukuk Dili adlı seçimlik bir ders ekledik. Adaletin ve hukukun esas malzemesinin dil olması hasebiyle “öğrenici”lerimizin dikkatinin bu hususa yönelmesini de arzuladık. Bunu daha nitelikli öğrenciler yetiştirmek ereğiyle yaptık. Küreselleşen dünyada daha teşebbüs sahibi, daha meraklı, daha sorgulayıcı ‘birey’leri ülkemizin insan sermayesine katmak istedik. Hür düşünceli, serbest, başkalarından farklı düşünen, araştıran, irdeleyen, kurcalayan, kendisine sunulanla iktifa etmeyen fertler arıyoruz. Herkesten farklı fikirleri olan şahsiyetlere ihtiyacımız var.

Adaletliler olarak mesuliyetimiz büyüktür, şikâyet etmeden karşılaştığımız sorunları çözme becerimizi devreye sokmalıyız. Kendimize güvenelim, yardımlaşalım “dağları aşalım!”

Senelerdir binlerce mezunumuz iş hayatına, memlekete hizmet etmektedir.

Adalet bir özlemdir; belki daima Godot’yu bekleyeceğiz, Godot’nun hasretinde olacağız, adaleti gözleyeceğiz, hasretini duyacağız ama başkalarına göre bizim elimizde imkânlar da var. Adaletin gerçekleşmesi, aynı zamanda bizim işimizi iyi yapmamıza bağlıdır; edilgen bir biçimde durup bakmayacağız; adaletin gerçekleşmesinde önemli bir sorumluluğumuz olduğunun farkında olacağız. O sorumluluğun hakkını vereceğiz!

Bu düşüncelerle, İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, akademik ve idari kadromuza, mezunlarımıza sağlıklı, huzurlu, verimli ve başarılı bir ömür dilerim.

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

İÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Kütüphane Hizmetleri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin alt programı olduğumuzdan öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin olanaklarından yararlanmaktadır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Okulumuzun binası İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezinin hemen yanında olduğu için öğrencilerimiz sosyal faaliyetlerini burada sürdürmektedir.

Spor Tesisleri ve Faaliyetler

Okulumuzda İstanbul Üniversitesi Spor Birliği çerçevesinde sportif faaliyetler yürütülmektedir. Okulumuz spor etkinliklerine daha çok futbol ve basketbol dallarında katılmaktadır. Antrenmanlar için Beyazıt ve Avcılar kampüslerindeki imkânlardan yararlanılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri

Öğrencilerimiz Mediko Sosyal’den yararlanmaktadır. İstanbul Üniversitesinin bir kuruluşu olan Mediko Sosyal, mesai saatlerinde faaliyet göstermektedir ve 1 ambulansı bulunmaktadır.

Barınma

Öğrencilerimiz Kredi Yurtlar Kurumu ve Üniversitemiz yurtlarından yararlanmaktadırlar.

Beslenme

İ.Ü.Beyazıt kampüsünde bulunan yemekhanelerden öğrenciler yararlanmaktadır