Tarihçe

 

1970’li yılların sonlarına doğru, Adalet Bakanlığı bazı kuruluşların temsilcileri ile yaptığı ön temasların sonucunda, gördüğü lüzum üzerine hukuk fakültelerinin bulunduğu illerde ve bu fakültelere bağlı olarak Adalet Meslek Yüksek Okulu isminde okulların açılması için girişimde bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına, Bakanlık Kanunlar Planlama Araştırma Genel Müdürlüğünce gönderilen 15 Mayıs 1978 tarih ve 210 sayılı yazıda bu yüksekokulların kuruluş amacı;

“….cezaevleri, icra daireleri ve mahkeme kalemlerinde görev yapacak elemanları günün koşullarına göre eğitmek ve hazırlamak ve hizmetin süratle yapılmasını sağlamak”

olarak belirtilmiştir.

Adalet Bakanlığının bu girişimini İ.Ü.Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu olumlu karşılayarak Fakülteye bağlı böyle bir yüksekokulun açılmasını yerinde görmüş ve Adalet Meslek Yüksekokulu kurulmasına dair vermiş olduğu karar gerekli hukuki prosedürden geçirilerek kesinleşmiştir. Bu işlemi takiben Adalet Meslek Yüksekokulunun Kuruluş Yönetmeliği hazırlanmış, İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edilerek 6 Nisan 1979 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kuruluş Yönetmeliğinin yayımlanmasından hemen sonra ise Yüksekokul Öğretim ve Sınav Yönetmeliği de aynı prosedürden geçirilerek 19 Kasım 1979 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylelikle, Yüksekokulumuz 17 Aralık 1979 tarihinde eğitim – öğretim hayatına başlamıştır.

08/05/2013
20094 defa okundu

Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No: 20

(Vezneciler Metro Durağı Karşısı) Vezneciler/Fatih- İSTANBUL

E-mail:adalet_myo@istanbul.edu.tr

Tel: 0(212) 440 00 00 Dahili: 14027-14028 Fax :(0212) 440 03 65